PÖFF : 2021 : BNFF
European Film Factory ja PÖFF alustavad filmihariduskoostööd
Uudis
Päevatoimetaja

Koostöö eesmärk on arendada audiovisuaalset kirjaoskust, pakkudes üldhariduskoolidele veebivahendit, mis toetab filmikunsti kaasamist õppetöösse.

Pimedate Ööde filmifestival (PÖFF), mis kuulub FIAPFi 15 maailma A-kategooria filmifestivali hulka, hindab filmiharidust kõrgelt ning on noorte- ja lastefilmide festivali Just Film kaudu viimase 20 aasta jooksul andnud panuse Eesti noorte audiovisuaalse kirjaoskuse arendamisse. Nüüd on festival jõudmas uude digitaalsesse ajastusse, tuues Eesti üldhariduskoolidesse ka e-õppe võimalused.

Tänavu märtsis käivitas PÖFF e-õppe platvormi PÖFFi Filmikool. Selle projekti peamine eesmärk on filmiõppe edendamine ja filmihariduse toomine Eesti üldhariduskoolidesse. Enamik Eesti koole filmiõpet praegu ei paku. Lisaks õpilaste filmiteadmiste suurendamisele on oluline õpetada ka õpetajaid, kuidas filmi koolitöös kasutada ning tutvustada võimalusi filmikunsti kui väljendusvahendi integreerimiseks teiste õppeainetega. Õpetajate kompetentsi suurendamine vähendab vajadust eraldi filmiõpetajate järele, kuid suurendab samas võimalust, et filmiõpe jääb koolidesse ka tulevikus.

Prantsuse Instituut (Institut français) juhib filmihariduse projekti European Film Factory (EFF), mida kaasrahastab Euroopa Liidu programm MEDIA / Loov Euroopa. Projekti viiakse ellu koostöös digitaalset haridusteenust Educ’Arte vedava Euroopa telekanali tütarettevõttega ARTE Education ja 34 Euroopa haridusministeeriumit ühendava mittetulundusühinguga European Schoolnet.

Nüüd on võimalik ka Eesti üldhariduskoolidel EFFi platvormi kasutamisest tasuta osa saada ning pääseda veebipõhiselt ligi Euroopa filmipärandi filmikataloogile. Kõik 11–18-aastased Eesti õpilased ja üldhariduskoolide õpetajad saavad kasutada EFFi õppeplatvormi koos kõigi õppematerjalidega ning ühendada neid ka PÖFFi Filmikooli kursustel osalemisega.

Iga EFFi platvormi filmi või lühifilmiprogrammi juurde kuulub innovaatiline õppematerjalide komplekt, mida õpetajad kasutada saavad. Õppematerjalid on koostanud vabatahtlike õpetajate rühm, mida koordineerib European Schoolnet. Platvormil on rangelt hariduse otstarbel kasutamiseks mõeldud ka interaktiivsed tööriistad kommentaaride lisamiseks, stseeni valimiseks, mõttekaartide loomiseks jne – vahendid, mis loovad õpilastele võimaluse õppest aktiivselt osa võtta.

Platvorm ja kogu selle sisu, sealhulgas filmide subtiitrid, on saadaval saksa, prantsuse, inglise, itaalia, hispaania, poola, rumeenia ja kreeka keeles. PÖFFi ja European Film Factory koostöö üks tulevikuplaanidest on luua PÖFFi Filmikooli kursusi ka teistes Euroopa keeltes ning varustada EFFi platvormi eestikeelsete materjalidega.

Lisaks filmihariduse edendamisele toetab projekt Euroopa filmipärandi levitamist noore publiku seas.

PÖFFi Filmikooli eestvedaja Mikk Granström ütleb: “PÖFFi ja European Film Factory koostöö on oluline verstapost audiovisuaalse kirjaoskuse edendamisel Eestis ja Euroopas.” Ta lisab: “EFF pakub Eesti koolidele praktilise ja vajaliku töövahendi, mis toetab neid filmikunsti õppetöösse kaasamisel.”

PÖFFi Filmikool - https://filmikool.poff.ee

European Film Factory - https://www.europeanfilmfactory.eu