Turundus- ja kommunikatsiooniosakond

PÖFFi turundus- ja kommunikatsioonimeeskond otsib abikäsi! Kui Sul on säravad ideed ja sooviksid end proovile panna, anda oma panuse maailmatasemel festivali korraldamisse, siis siin on Su võimalus midagi päriselt ära teha. Meie osakonna ülesandeks on õiged sõnumid viia parimal viisil õigete inimesteni. Ootame Sind!


Praktikapakkumised:

Klienditoe spetsialist
Sihtrühmapõhine turundus
Graafiline disain
Sotsiaalmeedialahenduste disain
Industry @ Tallinn & Baltic Event sotsiaalmeedia koordinaator
Twitteri sisuhaldus
Instragrami story sisuhaldus
TikToki sisuhaldus
Facebooki sisuhaldus
Välispressi ja kommunikatsioon (Eng)
Välispressi ja kommunikatsioon (Rus)
PÖFF TV toimetaja
PÖFF TV toimetajate juht
PÖFF TV tehniline töö
Stuudio administraator
Produktsiooni assistent
Fotograaf


PÖFFi klienditoe spetsialisti praktikandina on Sinu ülesandeks:

Praktikant peaks olema väga hea eesti ja inglise keele oskusega, kiire reageerimisega, meeldiva suhtlemisoskusega, keskenduma probleemide ja olukordade parimale lahendamisele. See praktika sobib Sulle kui tunned end inforikkas keskkonnas kui kala vees ning vastuste otsimine ja kõige teadmine paneb Sul silma särama!

Kandideerimise tähtaeg: 31. august

Ankeedi link


Turunduspraktikandina PÖFFi turundusosakonnas on Sinu ülesanneteks:

PÖFFi turundusosakonna praktikandilt ootame valmisolekut vastutada oma tööülesannete eest, peaks olema ettevõtlik ja julge tegutseja, hea kirjutamis- ja suhtlemisoskusega nii eesti kui inglise keeles, ei pelga liikumist täis tööpäeva ja reklaammaterjalide laiali jagamist.

Kandideerimise tähtaeg: 31. august

Ankeedi link


Graafilise disaini praktikandina PÖFFi turundusosakonnas on Sinu ülesanneteks:

PÖFFi turundusosakonna graafilise disaini praktikandil peaks olema silma ägedate ja loominguliste lahenduste kujundamiseks ning välja pakkumiseks, täpsust ja püsivust erinevate formaatide ettevalmistamisel festivali ala märgistamiseks. Peamine tööperiood enne festivali algust.

Kandideerimise tähtaeg: 31. august

Ankeedi link


Sotsiaalmeedialahenduste disaini praktikandina PÖFFi turundusosakonnas on Sinu ülesandeks toetada digiturunduse meeskondi tabavate, põnevate ja ägedate kujundus- ja videolahendustega. Selleks ei eelda me, et oskad kasutada professionaalseid kujundus- ja videotöötlusprogramme, vaid hindame Sinu loovat lähenemist erinevate sotsiaalmeedia tööriistade kasutamisel.

PÖFFi turundusosakonna graafilise disaini praktikandil peaks olema silma ägedate ja loominguliste sotsiaalmeedia lahenduste peale. Hindame täpsust ja püsivust erinevate formaatide ettevalmistamisel.

Kandideerimise tähtaeg: 31. august

Ankeedi link


PÖFFi turundusosakonna Twitteri sisuhalduse praktikandina on Sinu ülesanneteks:

PÖFFi turundusosakonna Twitteri sisuhalduse praktikandil peaks olema väga hea inglise keele oskus kõnes ja kirjas, huvi sotsiaalmeedia kanalite toimimise vastu ja eesmärgipärane tegutsemisvalmidus.

Kandideerimise tähtaeg: 31. august

Ankeedi link


PÖFFi turundusosakonna Instagram story sisuhalduse praktikandina on Sinu ülesanneteks:

PÖFFi turundusosakonna Instagram story sisuhalduse praktikandilt ootame valmisolekut vastutada oma tööülesannete eest, peaks olema julge tegutseja, täis pealehakkamist, hea silmaga ja leidlik põnevate kaasahaaravate storyde tegemiseks, peaks saama osa võtta võimalikult paljudest festivali üritustest, hea kirjutamis- ja suhtlemisoskusega nii eesti kui inglise keeles.

Kandideerimise tähtaeg: 31. august

Ankeedi link


PÖFFi turundusosakonna TikToki sisuhalduse praktikandina on Sinu ülesanneteks:

PÖFFi turundusosakonna TikToki sisuhalduse praktikandilt ootame valmisolekut vastutada oma tööülesannete eest, peaks olema julge tegutseja, täis pealehakkamist, hea silmaga ja leidlik põnevate kaasahaarava sisu loomiseks, peaks saama osa võtta võimalikult paljudest festivali üritustest, hea kirjutamis- ja suhtlemisoskusega nii eesti kui inglise keeles.

Kandideerimise tähtaeg: 31. august

Ankeedi link


PÖFFi turundusosakonna Facebooki sisuhalduse praktikandina on Sinu ülesanneteks:

PÖFFi turundusosakonna Facebooki sisuhalduse praktikant peaks oskama väga heal tasemel eesti ja inglise keelt, peaks meeldima ja olema püsivust teha tööd kaasahaarava sisu kokkupanemisega. Tundma huvi sotsiaalmeedia vastu.

Kandideerimise tähtaeg: 31. august

Ankeedi link


Industry_turundus

Industry @ Tallinn & Baltic Event

Industry@Tallinn & Baltic Event on iga-aastane filmitegijate ja audiovisuaalmeedia valdkonna professionaalide kohtumispaik, mis leiab aset novembris Nordic Hotel Forumis. Meie toimekas meeskond ootab endaga liituma rõõmsameelset kaastegijat, kellega üheskoos panustada rahvusvaheliste filmide ja telesarjade edulugudesse juba nende arengufaasist alates ning olla tugisambaks valdkonnasisese võrgustiku arendamisele.


Industry @ Tallinn & Baltic Event turundustiimi sotsiaalmeedia koordinaatori praktikandina on Sinu ülesandeks Facebooki, Instagrami ja LinkedIn:

Industry @ Tallinn & Baltic Event turundustiimi sotsiaalmeedia koordinaatori praktikant peaks olema avatud suhtleja ning väga hea inglise keele oskusega kõnes ja kirjas.

Kandideerimise tähtaeg: 31. august

Ankeedi link


Turundus-kommunikatsioon

Kommunikatsioonitiim

PÖFFi väliskommunikatsiooni meeskond tegeleb rahvusvahelise pressisuhtusega ning PÖFFi brändi reklaamimisega välismeedias. Sinna hulka kuuluvad reklaamide ja artiklite koostamine ülemaailmsete lugejaskondadega kinoväljaannetesse nagu The Hollywood Reporter, Variety ning Screen International. Samuti kuuluvad väliskommunikatsiooni töö hulka ingliskeelsete uudiskirjade ja pressiteadete kirjutamine, ingliskeelse kodulehe haldamine ning koostöös turundusega ka ingliskeelsete sotsiaalmeediapostituste tegemine.


Sinu ülesandeks välispressi ja kommunikatsiooni praktikandina PÖFFi kommunikatsiooni tiimis on inglise keelsete uudiskirjade ja kodulehe sisu koostamine.

Välispressi ja kommunikatsiooni praktikant peaks oskama nii kõnes kui kirjas väga hästi inglise keelt.

Kandideerimise tähtaeg: 31. august

Ankeedi link


Sinu ülesandeks välispressi ja kommunikatsiooni praktikandina PÖFFi kommunikatsiooni tiimis on venekeelsete uudiskirjade ja kodulehe sisu koostamine.

Välispressi ja kommunikatsiooni praktikant peaks oskama nii kõnes kui kirjas väga hästi vene keelt, kasuks tuleb ka Ukraina keele oskus.

Kandideerimise tähtaeg: 31. august

Ankeedi link


PÖFF_TV

PÖFF TV

PÖFF TV

PÖFF TV on filmiprogrammi täiendav festivali erikanal, et tuua inimesteni filmimaailma emotsioone ja tähendusi, intervjuusid festivali külalistega ja filmisoovitusi. PÖFF TV saated ja intervjuud on kõigile, ka välisriikides, tasuta kättesaadavad Elisa Stage veebiplatvormil.


Sinu ülesanneteks toimetajana PÖFF TV tiimis on:

PÖFF TV toimetaja praktikant peaks olema hea keelevaistuga ning valdama nii eesti kui inglise keelt. Kasuks tuleb eelnev toimetamise ja tõlkimise kogemus.

Kandideerimise tähtaeg: 31. august

Ankeedi link


Sinu ülesandeks toimetajate juhina PÖFF TV tiimis on:

PÖFF TV toimetajate juht peaks olema hea ajaplaneerimise oskusega ning suutma tähele panna ka väikseid detaile.

Kandideerimise tähtaeg: 31. august

Ankeedi link


Kui oled kaamera-, heli- või montaažiteadlik, siis praktika PÖFF TV tehnilises meeskonnas on Sinu jaoks. PÖFF TV tehnilises meeskonnas on Sinu ülesandeks aidata kaasa meie videosisu valmimisele kas kaamera, helipuldi või montaažiarvuti taga.

Kasuks tuleb, kui õpid filmi- või meediavaldkonnas või kui Sul on olemas varasem kokkupuude ja algteadmised kaamera, heli või montaažitööst.

Kandideerimise tähtaeg: 31. august

Ankeedi link


Stuudio administraatorina PÖFF TV tiimis on sinu ülesanneteks:

PÖFF TV tiimi stuudio administraator peaks olema rõõmsameelne ja sõbralik ning suutma kiiresti probleeme lahendada.

Kandideerimise tähtaeg: 31. august

Ankeedi link


Produktsiooni assistent PÖFF TV tiimis assisteerib meeskonda korralduslike ülesannetega:

PÖFF TV produktsiooni assistendi koht sobib hästi neile, kes on produktsioonist huvitatud või juba õpivad selles valdkonnas.

Kandideerimise tähtaeg: 31. august

Ankeedi link


Fotograaf

Fotograafide tiim

PÖFFi fototiimi praktikandina on Sul võimalus täiendada oma portfooliot, jäädvustades A-klassi filmifestivali: staare, pidusid, esilinastusi, auhinnatseremooniaid ja muud melu. Sinu fotod leiavad kajastust PÖFFi kodulehel ja sotsiaalmeedias, mille kaudu levivad nad väljaannete ja publikuni üle maailma.

PÖFFi fototiimi praktikant peaks olema avatud suhtleja, kes julgeb ennast ka inglise keeles kehtestada. Praktikandil peaks olema oma kaamera ja arvuti pilditöötluseks. Täpsed ülesanded lepime kokku vastavalt Sinu pildistamishuvidele.

Kandideerimise tähtaeg: 31. august

Ankeedi link