PÖFF : 2021 : BNFF
Pressi turvajuhised

PÖFFi pressiosakonna meetmed koroonaviiruse ennetamiseks

PÖFF 24 on hetkeseisuga plaanis korraldada neli pressikonverentsi, mille asukohad on veel selgitamisel. Neist kolme saab jälgida ka video vahendusel. Avapressikonverents toimub 6. novembril ning viimane, auhindade pressikonverents (veebiülekannet ei toimu) leiab aset 28. novembril. Kaks ülejäänud üritust on PÖFFi elutööpreemia laureaatide pressikonverentsid, mis toimuvad juhul, kui auhinnasaajad saavad tulla Eestisse. Vastasel juhul toimuvad need üritused muus formaadis. Nende ürituste kuupäevad selguvad novembri alguses.

Festival järgib pressiüritustel 2+2 reeglit ja teeb maskikandmise kohustuslikuks, varustades osalejaid maskide ja kohti desovahenditega. Ka esinejad kannavad maske ja on publikust eraldatud minimaalselt kolmemeetrise vahega. Avapressikonverentsi ühe osana kutsuvad festivali esindajad inimesi üles kinodes ja festivaliüritustel maske kandma.

Festival jätab sel aastal ära tavapärased kinosaali pressiseansid ning ei ava ajakirjanikele ka füüsilist kogunemiskohta ehk pressikeskust.

Pimedate Ööde filmifestivali välisajakirjanike vastuvõtuga seotud reeglid:

 1. Kõik välisriikidest saabujad peavad kuni 72 tundi enne asu- või kodukohariigist lahkumist tegema PCR-meetodil koroonaviiruse testi. Negatiivse tulemuse tõestamiseks peavad nad edastama enne väljalendu PÖFFi külaliste osakonnale ingliskeelse sertifikaadi.
 2. Kolmandatest riikidest saabunud väliskülaline täidab PPA eritaotluse vormi ning edastab selle PÖFFi külaliste osakonnale.
  Välisministeeriumi kodulehelt leiate Eestisse reisimist puudutava info ja viisainfo. Tingimused võivad muutuda vastavalt Eestis riiklikult kehtestatud piirangutele (Välisministeerium, Terviseamet).
 3. Enne Eesti Vabariiki saabumist täidab festivali väliskülaline ankeedi „Data for Coronavirus test“, mille külaliste osakond on talle eelnevalt saatnud. Ankeedis olevad andmed on vajalikud Medicumis tehtavaks koroonatestiks.
 4. Pärast külalise saabumist Eesti Vabariiki korraldab PÖFF tema vastuvõtmise, transpordi ja koroonatesti tegemise Medicumis.
 5. Koroonatesti tegemiseks peab kõigil väliskülalistel olema kaasas isikut tõendav dokument.
 6. PÖFF korraldab külalise transpordi Medicumist hotelli, kus ta püsib eneseisolatsioonis kuni testi vastuse saamiseni (maksimaalselt 24 tundi) SYNLABi laborist. Vastus edastatakse telefoni teel.
 7. Negatiivse tulemuse korral saab külaline liikuda siseruumides maski kandes (maskid festivali poolt) ning järgides kõiki ohutusnõudeid (käte desinfitseerimine, 2+2 reegel, ainult festivali territooriumil liikumine). Kui jäädakse kauemaks, tuleb seitsmendal päeval teha kordustest.
 8. Iga filmi delegatsioonile või väliskülalisele on festival määranud vabatahtliku kontaktisiku, kes jälgib, et külaline järgiks ohutusnõudeid.
 9. Väliskülalisi juhendatakse mitte lahkuma festivali territooriumilt, kohtumised määratakse ainult hotelli fuajeesse, kus kolmandate isikutega suhtlemisel tuleb kasutada kõiki ettevaatusabinõusid (käte desinfitseerimine, maski kandmine, 2+2 reegel). Vajadusel tuleb külaliste osakonnale edastada kolmanda isiku kontakt.

PÖFFi ajal:
Festivali territooriumil mõõdetakse pisteliselt kehatemperatuuri.
Kõik festivalile akrediteeritud külalised peavad järgima korraldajate ettekirjutusi:

 1. Mistahes piirangud on kooskõlas Eestis riiklikult kehtestatud piirangute ja soovitustega. Nende muutumisel teeb korraldaja vajadusel muudatusi ka ürituse piirangutes.
 2. Käte regulaarne desinfitseerimine.
 3. Maski õigesti kandmine.
 4. Sotsiaalse distantsi hoidmine (2+2 reegel).
 5. HOIA.me äpi kasutamise soovitus kõigile üritusel osalejatele ja viibijatele.

Tegutsemise juhis, kui koroonaviiruse test osutub positiivseks:

 1. Kui testi tulemus osutub positiivseks, jääb külaline oma hotellituppa eneseisolatsiooni, kuni perearstikeskus Sinu Arst, kes külalist jälgib, annab loa tagasisõiduks. Vajadusel külaline hospitaliseeritakse.
 2. Kõik tervishoiuteenuse kulud, hotelli lisaööd ja teised kuluartiklid, mis on seotud haigestumise või koroonaviirusega, kannab külaline ise ehk tema tervisekindlustus.
 3. Festivali väliskülalisel tuleb reisikindlustuse tegemisel arvestada võimalusega, et ta tasub ise kõigi raviteenuste eest. Kaetud peavad olema võimaliku karantiiniolukorraga seotud kulud (keskmiselt 14-päevane lisaviibimine Eestis), vajadusel ka meditsiiniline evakuatsioon koduriiki või haiglaravi.
 4. Koroonaviiruses inimene ei tohi Eestist lahkuda enne, kui ta on arsti poolt terveks tunnistatud.

Väliskülalise kodumaale naasmine:
Külaline peab tutvuma oma riigi välisministeeriumi kodulehel olevate koroonaviiruse tingimuste ja kohustustega, mis kaasnevad Eesti Vabariigist kodumaale naasmisel.